ราคาเพชร

ราคาเพชร ขึ้นอยู่กับ

  • ขนาด Carat เพชรยิ่งเม็ดใหญ่ แน่นอนครับ ว่าราคายิ่งสูง
  • สี Color เพชรสียิ่งสูง ยิ่งขาว ราคายิ่งแพง
  • ความสะอาด Clarity เพชรไร้ตำหนิ ไร้มลทิน หรือมีตำหนิขนาดเล็ก มีราคาสูงกว่าเพชรที่มีตำหนิขนาดใหญ่ เห็นได้ชัด
  • การเจียรไน (Cut) คุณภาพของการขัดเงา สัดส่วนความสมมาตร ส่งผลต่อราคาเพชร เช่นกัน เพชรที่เจียรไนดีมีคุณภาพระดับ 3 Excellent ปกติจะมีราคาสูงกว่าเพชรคุณภาพ 3 Very Good ประมาณ 2-4%
  • สถาบันที่ออกใบเซอร์ ปกติเพชรที่มีใบเซอร์ จาก GIA จะมีราคาสูงกว่าเซอร์ HRD, IGI  2-3%
  • ราคาพอร์ท หรือ Rapaport Price เป็นราคากลางที่มีการปรับปรุงทุกสัปดาห์ ในระยะยาวมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้น ในขณะที่ในระยะสั้น บางครั้งมีการปรับตัวลดลงบ้าง ราคาพอร์ทใช้เป็นราคาอ้างอิงสำหรับการซื้อขาย ทั้งในตลาดค้าส่ง และค้าปลีก แน่นอนว่าเมื่อราคาพอร์ทเปลี่ยนแปลง ราคาเพชรในตลาดก็จะเปลี่ยนแปลงด้วย
  • อัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากราคา Rapaport ซึ่งเป็นราคาที่ใช้อ้างอิงในการซื้อขายเพชร มีหน่วยเป็น US Dollar ทำให้กรณีที่ค่าเงินบาทแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลล่าร์ (Appreciate against Dollar)

 

www.รับซื้อเพชรมือสอง.com

ราคาเพชร

Visitors: 953,975