ซื้อแหวนเพชร อย่างชาญฉลาด

ซื้อแหวนเพชรอย่างชาญฉลาด 

จากประสบการณ์การซื้อขายเพชรมายาวนาน คำถามนี้คือคำถามที่เคยได้ยินมาบ่อยครั้ง การซื้อขายเพชร เราควรให้ความสำคัญกับ ขนาดเพชร สี ความสะอาดเพชร การเจียรไนเพชร สถาบันที่ออกใบเซอร์และอื่นๆ รายละเอียดดังนี้

ขนาดเพชร Carat เพชรเม็ดใหญ่การรับซื้อเพชรจะได้ราคาสูงกว่าเม็ดเล็ก คือเพชรเม็ดใหญ่ ราคายิ่งสูง

สีเพชร Color  เพชรขาว ราคายิ่งแพง ร้านรับซื้อเพชรยิ่งให้ราคาสูงตามความขาวของเพชร

ความสะอาดเพชร Clarity เพชรไร้ตำหนิ  หรือมีตำหนิขนาดเล็ก มีราคาสูงกว่าเพชรที่มีตำหนิที่เห็นชัด ถ้าเพชรมีตำหนิ ยิ่งเพชรขนาดใหญ่ จะเห็นตำหนิได้ชัดเจน

การเจียรไนเพชร (Cut Grading) GIA ได้จัดคุณภาพคือExcellent (ดีเลิศ)ถึง Poor (แย่)โดยการจัดระดับคุณภาพการเจียรไนเพชรสำหรับเพชรกลม เหลี่ยมเกสร ที่อยู่ในช่วงระดับสี D ถึง Z เท่านั้น โดยความงดงามของเพชรที่ผ่านการเจียรไนแล้วจะขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างแสงกับเพชรการตกกระทบของแสงบนพื้นผิวของเพชร ปริมาณแสงที่ผ่านเข้าไปในเพชร การหักเหและการสะท้อนกลับเข้าสู่ตา ล้วนมีผลต่อความงามของเพชรเม็ดนั้นๆ

สถาบันที่ออกใบเซอร์ เพชรที่ออกใบเซอร์ จาก GIA ถ้าขายเพชรจะมีการรับซื้อเพชร รับซื้อแหวนเพชรที่ให้ราคาสูงกว่าใบเซอร์จากที่อื่นเพราะใบเซอร์ GIA มีมาตรฐานสูงกว่าสถาบันอื่นๆ และGIA เป็นผู้คิดค้นเริ่มต้นการจัดคุณภาพเพชรตามหลักเกณฑ์ 4Cs จึงได้รับความเชื่อถืออย่างสูงและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง

ราคาพอร์ท หรือ Rapaport Priceเป็นราคากลางที่มีการปรับปรุงทุกสัปดาห์ ในระยะยาวมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้น ในขณะที่ในระยะสั้น บางครั้งมีการปรับตัวลดลงบ้าง ราคาพอร์ทใช้เป็นราคาอ้างอิงสำหรับการซื้อขาย ทั้งในตลาดค้าส่ง และค้าปลีก แน่นอนว่าเมื่อราคาพอร์ทเปลี่ยนแปลง ราคาเพชรในตลาดก็จะเปลี่ยนแปลงด้วย

อัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากราคา Rapaport ซึ่งเป็นราคาที่ใช้อ้างอิงในการซื้อขายเพชร มีหน่วยเป็น US Dollar ทำให้กรณีที่ค่าเงินบาทแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลล่าร์ (Appreciate against Dollar) อย่างเช่นสภาวะปัจจุบัน ราคาเพชรในตลาดเมืองไทย จะถูกลง ในทางกลับกันหากเงินบาทอ่อนค่าเมื่อเทียบกับดอลล่าร์ (Depreciate against Dollar) ราคาเพชร ราคารับซื้อเพชรในตลาดเมืองไทย จะแพงขึ้น

ส่วนลดการค้า Trade discount ส่วนลดที่ทางผู้ผลิตเพชร หรือพ่อค้าส่งรายใหญ่ เสนอให้แก่พ่อค้าส่งรายย่อย พ่อค้าปลีก ส่วนลดดังกล่าวส่งผลโดยตรงต่อราคาเพชร ส่วนลดจะมากหรือน้อย ขึ้นกับอุปสงค์ อุปทานของเพชรขนาด และคุณภาพ และยังขึ้นอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจด้วย ครับ

Fluorescence - เพชรที่มีการเรืองแสงภายใต้แสง UV ปานกลาง-เข้ม (medium-strong) จะได้ส่วนลดมากกว่าเพชรที่ไม่มีการเรืองแสง หรือมีการเรือง แสงอ่อนๆ (slight, faint) (โดยปกติ จะได้ส่วนลดมากกว่า 3-10%)

การตั้งราคา วิธีการตั้งราคาของร้านแต่ละร้านย่อมส่งผลต่อราคาเพชร ที่นิยม ร้านเพชรมักตั้งราคาสองแบบ ได้แก่ การตั้งราคา โดยวิธีการบวก % กำไรจากต้นทุน (Mark up) เช่น ต้นทุน 20000 บวกกำไร 20% ราคาขายคือ 24,000 อีกวิธีคือการตั้งราคาโดยอิงราคาพอร์ท เช่น กำหนดส่วนลด 5% จากราคาพอร์ท

ในส่วน ราคารับซื้อเพชราคารับซื้อแหวนเพชราคารับซื้อสร้อยเพชร ราคารับซื้อเครื่องประดับเพชร หรือราคาตัวเรือน ประกอบด้วย

ต้นทุนโลหะมีค่า ส่วนประกอบสำคัญของตัวเรือนคือโลหะมีค่า ซึ่งอาจจะเป็น ทองคำ ทองเค ทองขาว ทองคำขาว แพลตตินั่ม เงิน ปัจจุบันราคาโลหะมีค่าปรับตัวสูงขึ้น ราคาเพชร ราคาแหวนเพชร ราคาสร้อยเพชร ราคากำไลเพชร ราคาเครื่องประดับเพชรย่อมปรับตัวสูงขึ้นตามไปด้วยครับ

ค่าแรงในการขึ้นตัวเรือน ได้แก่ ค่าขัด ออกแบบ ชุบ ขัดเงา ฝัง เป็นต้น อัตราค่าแรง ขึ้นอยู่กับความปราณีตของงาน ค่าแรงในการขึ้นตัวเรือนสำหรับแหวน สร้อย กำไล จี้ ต่างหู เริ่มต้นตั้งแต่ไม่กี่ร้อย จนถึงหลายพันครับ ขึ้นอยู่กับคุณภาพงานฝีมือ แน่นอนว่าค่าแรงที่แตกต่างกันส่งผลให้ราคาแหวนเพชร ราคาสร้อยเพชร ราคากำไลเพชร ราคาเครื่องประดับเพชร ย่อมแตกต่างกันด้วย

www.รับซื้อเพชรมือสอง.com

ร้านรับซื้อเพชร

Visitors: 953,837