Top 25 the worst passwords 2013

Top 25 the worst passwords 2013
25 อันดับ รหัสผ่าน ที่อันตราย ง่ายต่อการโดนแฮก ตลอดปีที่แล้ว สรุปมาดังนี้

) 123456
2) password
3) 12345678
4) qwerty
5) abc123
6) 123456789
7) 111111
8) 1234567
9) iloveyou
10) adobe123
11) 123123
12) Admin
13) 1234567890
14) letmein
15) photoshop
16) 1234
17) monkey
18) shadow
19) sunshine
20) 12345
21) password1
22) princess
23) azerty
24) trustno1
25) 000000

 

ขอบคุณ ข้อมูล
http://www.huffingtonpost.com/2014/01/22/most-common-passwords-2013_n_4646352.html

Visitors: 921,473