ตำนานเพชรและความเชื่อของเพชร

ตำนานเพชร ความเชื่อของเพชร

เพชร เริ่มต้นจากการเป็นเครื่องประดับที่มีมูลค่า
สูงของเจ้าผู้ครองดินแดนแห่ง ชมพูทวีป โดยได้ถูกค้นพบ
และนำออกสู่สายตาของชาวโลกผ่านทางชาวอินเดียมา
ตั้งแต่สมัย ก่อนคริสตกาลนับพันปี เรื่อยมาจนกระทั่ง
คริสตศตวรรษที่ 18 ก็เริ่มร่อยหรอและหมดไปจากผืนดิน
ต่อ มาในปีคริสตศักราชที่ 1725 เพชรได้ปรากฎตัว
ขึ้นในป่าดงดิบของประเทศบราซิล และเริ่มได้รับความนิยม
มากยิ่งขึ้นตามลำดับในหมู่คนทั่วไป จนกระทั่งปีคริสตศักราชที่
1866 แห่งเพชรยุคใหม่ก็ได้เริ่มขึ้นเมื่อมีการพบเพชรน้ำหนัก
ถึง 21 กะรัตในประเทศแอฟริกาใต้
ถัด มาอีกสามปีก็เกิดความตื่นตัวในการค้นหาเพชร
กันขนานใหญ่ในทวีปแอฟริกา เมื่อมีการพบผลึกเพชร
สีขาวอมน้ำเงินหนักมากถึง 83.50 กะรัต ที่ใกล้ ๆ แม้น้ำอเรนจ์
(Orange River) โดยเด็กเลี้ยงสัตว์คนหนึ่งซึ่งต่อมาเพชร
เม็ดนี้ได้รับสมญานามว่า “Star of Africa” (ดวงดาราแห่งแอฟริกา)
ใน ปัจจุบันได้มีการพบเพชรแหล่งใหม่ ๆ ในทวีป
แอฟริกาไม่ว่าจะเป็น แทนซาเนีย, บอตสวานา, แซร์ อีกทั้ง
ยังมีการพบเพชรในประเทศแคนาดา ประเทศออสเตรเลีย
และประเทศรัสเซียอีกด้วย
ถึง แม้ปัจจุบันแหล่งเพชรดิบจะหมดไปจากอินเดีย
แล้วก็ตาม แต่อินเดียก็ยังเป็นแหล่งเจียระไนเพชรขนาดเล็ก
(ขนาดต่ำกว่า 3 มิลลิเมตร)ที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อ
อุตสาหกรรมเพชร ด้วยเหตุที่อินเดียมีค่าแรงถูกและชาว
อินเดียมีทักษะในการเจียระไนสืบทอดกัน มานับพันปี
แต่ สำหรับผลึกเพชรที่มีขนาดใหญ่และมีคุณภาพดี
ก็มักจะส่งไปเจียระไนที่สหรัฐ อเมริกา, เบลเยียม, และอิสราเอล
ซึ่งเป็นแหล่งชุมนุมของช่างเจียระไนเพชรฝีมือดี
ประเทศ ไทยถือเป็นตลาดผู้บริโภคเพชรคุณภาพสูง
รัฐบาลให้ส่งเสริมการเจียระไนเพชรในเชิงอุตสาหกรรมเพื่อ
การส่งออกเป็นหลัก แต่ก็มีปริมาณไม่มากนักเมื่อเปรียบเทียบ
กับการเจียระไนพลอยสี (Colored Stone) ฝีมือการเจียรเพชร
ของช่างชาวไทยจัดอยู่ในระดับปานกลางของอุตสาหกรรมการ
เจียระไนเพชร
เดิม ชาวอินเดียคิดว่า เพชรเจริญเติบโตในพื้นดิน
เช่นเดียวกับเมล็ดพืช จึงได้ทำการชั่งน้ำหนักเพชรโดย
เปรียบเทียบกับเมล็ดของต้นคารอบ (Carob Tree) ซึ่ง
เมล็ดคารอบจะมีน้ำหนักที่แทบจะเท่ากันทุกเม็ด โดยมีน้ำหนัก
เฉลี่ยอยู่ที่ 205 มิลลิกรัม

ความเชื่อของเพชร

ชาวกรีกเป็นผู้ขนานนามผลึกสีขาวใสประกายแวววาวนี้ว่า
“Adams” ซึ่งมีความหมายว่า “ไม่สามารถเอาชนะได้”
เชื่อกันว่าประกายที่เปล่งประกายเจิดจ้าดุจแสงไฟ
ระยิบระยับในเพชรสะท้อนถึงพลังแห่งความรักที่ลุกโชน
อยู่ในหัวใจของคู่รัก แม้แต่ปลายศรที่นำความรักมาสู่มนุษย์
ของเหล่ากามเทพก็ยังประดับด้วยเพชรงดงามล้ำค่า ชาวโรม
โบราณมีความเชื่อว่า “เพชรมีอำนาจวิเศษที่สามารถรักษา
บาดแผลให้หายเป็นปรกติได้”
ชาวอินเดียได้ให้เพชรในการประดับตกแต่งเทวรูป
ต่าง ๆ เพื่อการเคารพสักการะบูชา
บรรดานักรบชาวอินเดียจะสวมใส่เพชรออกทำศึก
สงครามทุกครั้ง เพราะเชื่อว่าพลังอำนาจของเพชรจะบันดาล
ชัยชนะให้แก่ผู้สวมใส่
บรรดา เจ้าผู้ครองแว่นแคว้นของดินแดนภารตะ
ต่างก็ประดับร่างกายด้วยเพชร เพราะเชื่อว่าเพชรสามารถ
ปกป้องคุ้มภัยตนให้พ้นจากภูติผีปีศาจและอำนาจของ
ความชั่วร้ายได้

เพชร

Visitors: 953,917