หลักฐานบันทึกเกี่ยวกับเพชร

หลักฐานบันทึกเกี่ยวกับเพชร

เพชร ในคริสต์ศตวรรษที่ 4 ก่อน คริสตกาล (322-298 ปีก่อนคริสตกาล) ซึ่งเขียนโดยเกาปฏิลยะ บันทึกนี้กล่าวถึงลักษณะของอัญมณีล้ำค่าชนิดหนึ่งโดยมีรายละเอียดมากพอที่จะทำให้ ร้านรับซื้อเพชรมือสอง สรุปได้ว่า อัญมณีที่กล่าวถึงนั้น คือ "เพชร" บันทึกยังได้กล่าวพรรณนาถึงการซื้อขายเพชร ซึ่งมีขึ้นแล้วและยังรุ่งเรืองอีกด้วย ในช่วงเวลานั้น 372-287 ปีก่อนคริสตกาล) นักปราชญ์ชาวกรีก ทีโอฟราสตุส กล่าวในบทกวีที่ 32 ในตำราอัญมณี ถึงหินแร่ที่มีชื่อว่า adamas ซึ่งเป็นคำในภาษากรีก หมายถึง ไม่สามารถทำลายได้ หรือไม่สามารถเอาชนะได้ และเป็นรากศักพ์ของคำว่า "Diamond"เหตุที่รากศัพท์ของชื่อเรียกหมายถึงความอดทน ไม่สามารถทำลายได้ของหินแร่ชนิดนี้ ก็เป็นเพราะคนโบราณรู้ว่า ไม่มีวัตถุอื่นใดสามารถทำให้เพชรเป็นรอยขูดขีดได้

            ไพลนี นักปราชญ์ ชาวโรมันได้กล่าวไว้ในตำรา Historia Naturalis (60 ปีก่อนคริสตกาล) ว่าเพชรเปล่งแสงแวววับ ตัดได้ และสามารถสร้างรอยขูดขีดให้กับหินใดๆ ก็ได้นอกจากนี้ยังได้บรรยายลักษณะของความใส ความไร้สี และความทนทานต่อความร้อนของเพชรอีกด้วย โดยเขียนไว้ว่า เพชรเป็นสิ่งล้ำค่าสูงสุด ไม่เพียงแต่เฉพาะกับบรรดาอัญมณีเลอค่าอื่นๆ เท่านั้น แต่ยังหมายรวมไปถึงสิ่งล้ำเลิศทั้งมวล บนพื้นพิภพด้วย เขาบันทึกว่า นานมาแล้วที่มีเพียงเหล่ากษัตริย์เท่านั้นที่จะครอบครองเพชรได้ และต้องเป็นมหากษัตริย์ผู้ทรงอำนาจสูงสุดเท่านั้น

ขอบคุณหนังสือ เพชร ศาสตราจารย์ ศักดา ศิริพันธ์ (ราชบัณฑิต)

Visitors: 953,975