เพชรสวยในตัวเรือน

เพชรสวยในตัวเรือน

         เจ้าหน้าที่ผู้เชียวชาญรับซื้อแหวนเพชร มีความคิดตรงกันว่าคุณภาพเพชรจะเป็นปัจจัยสำคัญอันดับต้นๆที่กำหนดการตัดสินใจซื้อ แต่เวลาต้องเลือกกันขึ้นมาจริงๆความสวยงามของตัวเรือนและการออกแบบจะทำให้อยากได้ทุกแบบไปทั้งหมด ดังนั้นหากงบประมาณของเรามีจำกัด แต่อยากได้เครื่องประดับเพชรที่สวยถูกใจ ได้คุณภาพทั้งอัญมณีและตัวเรือน

ร้านรับซื้อแหวนเพชร มีข้อมูลบางอย่างเพื่อช่วยการตัดสินใจ

         ตัวเรือน เช่น ทองเค ทองคำขาว ทองคำ แพลทินัม เงิน นาก ยิ่งมีน้ำหนักมาก ยิ่งมีผลต่อราคาของเครื่องประดับ

         ตัวเรือนควรทำจากโลหะมีค่าที่ได้ค่าความบริสุทธิ์ระดับมาตรฐาน ถ้าเป็นทองเค อาจอยู่ที่ 14k 18k ถ้าเป็นแพลทินัม ควรได้ค่า Pt 950 หรือ Pt 900 ถ้าเป็นเงิน ควรอยู่ที่ Ag 925

        ทองคำขาว (White gold) ส่วนใหญ่เป็นทองคำผสมโลหะสีขาว ต่างจากทองขาว (Platinum) ซึ่งมีความทนทานต่อสารเคมีหายาก และราคาแพงกว่าทองมาก เพื่อป้องกันความสับสนและมีผลต่อราคาจึงควรตรวจสอบให้แน่ชัดเสียก่อน โดยดูจากโค๊ตที่ปั้มไว้บนตัวเรือน

         เครื่องประดับเพชรตัวเรือนทำด้วยทองคำ เพราะสีของทองคำอาจทำให้ประกายเพชรดูแวววาว ขาว  จะทำให้ดูเพชรไม่ออกว่าความจริงแล้วเป็นเกรดต่ำหรือไม่

ขอบคุณ จากหนังสือ The Miracle of Diamond

Visitors: 953,975