แหวนนพเก้า


แหวนนพเก้าเป็นแหวนแห่งความเชื่อ มีความหมายในอัญมณีมงคลที่นำมาประกอบเป็นหัวแหวน ความเชื่อนั้นเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภ โชคลาง มีการรับซื้อกันอยู่ทั่วไป โดยเฉพาะร้านรับเพชรมือสองของเรา รูปแบบของแหวนนพเก้าที่มีความเหมาะสมในการรับซื้อ จะประกอบด้วยหัวแหวนที่เป็นอัญมณีมงคลทั้งหมดรวม 9 เม็ด ได้แก่ เพชรหรือพลอย ซึ่งเป็นอัญมณีที่มีค่ามีราคา นอกจากเพชรหรือพลอยแล้ว ยังประกอบด้วย ทับทิม มรกต บุษราคัม ไพลิน โกเมน มุกดาหาร เททาย และไพฑูรย์ ซึ่งล้วนเป็นเครื่องประดับและอัญมณีที่มีค่าด้วยกันทั้งสิ้น โดยเฉพาะมีความเชื่อว่าแหวนนพเก้าจะนำมาซึ่งอำนาจ และความเป็นสิริมลคลมาสู่ตัวของผู้สวมใส่
การรับซื้อแหวนนพเก้าส่วนมากแล้วจะตีราคากันที่อัญมณีที่เป็นหัวแหวนซึ่งมีทั้งหมด 9 ชนิด ซึ่งมีเพชรเป็นอัญมณีที่มีราคาสูงสุด ประกอบกับการประดิษฐ์ทั้งตัววง และรูปแบบ นอกจากจะรับซื้อกันที่ราคาของหัวแหวนแล้ว ยังมีการประเมินราคาที่เป็นแหวนแห่งโชคลาภและอำนาจ ดังนั้นเมื่อใครมีไว้ในครอบครองก็ยากที่จะนำออกมาขาย แต่ด้วยสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ร้านรับซื้อแหวนหรือเครื่องประดับก็ยังมีผู้นำแหวนนพเก้ามาขายอยู่ไม่ขาด การรับซื้อแหวนนพเก้าขึ้นอยู่กับรูปแบบ และค่าของอัญมณีที่ประดับอยู่
ความเชื่อเรื่องอัญมณีแหนนพเก้า
จะเห็นได้ว่ามนุษย์เราไม่ว่าจะเป็นชนชาติใด ทั้งประเทศในแถบตะวันตก ตะวันออก หรือแม้แต่ในอารยธรรมกรีก และอียิปต์โบราณ รวมถึงในบ้านเราเอง ประชาชนล้วนแล้วแต่มีความเชื่อในพลังลึกลับของอัญมณีด้วยกันทั้งสิ้น
ในอดีตแต่ครั้งโบราณมนุษย์เรานั้นรู้จักการนำอัญมณีมาใช้ประดับตกแต่งร่างกายเพื่อความสวยงาม ทั้งยังนิยมนำมาทำเป็นเครื่องรางของขลัง จากความเชื่อที่ว่าอัญมณีชนิดต่าง ๆ มีคุณสมบัติในทางมงคล สามารถปกป้องคุ้มครองภัยและนำพาความสุขสวัสดี มีโชคดีมาสู่ผู้สวมใส่
แหวนนพเก้า เป็นเครื่องประดับที่เชื่อว่าเป็นสิริมงคล อำนาจ และโชคลาภ มาสู่ตัวผู้สวมใส่ นพเก้า หรือ นพรัตน์ หรือเรียกอีกอย่างว่า แก้วเก้าเนาวรัตน์ ถือเป็นสัญลักษณ์ของดาวนพเคราะห์ เป็นของสูงที่จะนำสิริมงคลมาสู่ตัวผู้สวมใส่ให้เจริญรุ่งเรืองด้วยประการทั้งปวง เลิศด้วยความดีงามทั้งปวง จึงถือได้ว่าถ้าผู้ใดมีไว้ครอบครองครบทั้งหมดก็จะเป็นสิริมงคลอย่างสูงสุด โดยมีความหมายอันเป็นมงคล ดังนี้
1. เพชร หมายถึง ผู้ยิ่งใหญ่ มีชัยแก่ศัตรู และมีความร่ำรวย
2. ทับทิม หมายถึง ความสำเร็จ ลาภยศ และมีอายุยืน
3. มรกต หมายถึง ความศรัทธา ความกล้าหาญ และป้องกันภัยอันตรายทั้งปวง
4. บุษราคัม เป็นอัญมณีที่ถือว่ามีเสน่ห์ และเป็นที่รัก
5. โกเมน มีความหมายถึงเรื่องสุขภาพดี มีอายุที่ยืนนาน
6. ไพลิน หรือนิลกาฬ หมายถึงด้านความรัก ความเมตตากรุณาทั้งปวง และความร่ำรวย
7. มุกดาหาร เป็นอัญมณีที่เปรียบได้กับความบริสุทธิ์ ร่มเย็น และชัยชนะแก่ศัตรู
8. เพทาย เปรียบได้กับความร่ำรวย ชนะคดีความ
9. ไพฑูรย์ เป็นเสมือนเทวดาคุ้มครอง ป้องกันฟืนไฟ

Visitors: 921,473